Terug naar Kerkdiensten

Kerkdiensten

27 mei

09.30 uur Ds. K.A. van der Meer (bevestiging ouderling en diakenen)

14.30 uur Ds. de Hullu, Ommen

Collecten: Kerk en Diaconie

Crèche: Nienke Gerrits en Ellen Niezink

 

3 juni

09.30 uur Ds. K.A. van der Meer

14.30 uur Ds. W.F. Wisselink, Almelo

Collecten: Kerk en Kerkelijk onderwijs

Crèche: Michelle Snippe en Minke Meerholz