Terug naar Kerkdiensten

Kerkdiensten

24 februari

09.30 uur Ds. H.J. Visser, Bruchterveld (na de dienst verkiezing diakenen)

14.30 uur Ds. R. de Graaf, Rouveen

Collecten: Kerk en Diaconie

Crèche: Jellie Klein en Gerjan de Zeeuw

03 maart

09.30 uur Ds. K. A.van der Meer, Regenboogclub

14.30 uur Ds. D.de Jong, Den Ham

Collecten: Kerk en Diaconie

Crèche: Nienke Gerrits en Roos Niezink

10 maart

09.30 uur Ds. K.A.van der Meer

14.30 uur Ds. T. Waalewijn, Lutten

Collecten: Kerk en VSE

Crèche: Michelle Snippe en Marlon Bouwman

13 maart Biddag

19.30 uur Ds. K. A. van der Meer

Biddag Collecte: Kerk