Wie zijn wij ?

GKv ‘De Horizon’ is een kleine kerkelijke gemeente van rond de 320 leden in de plaats Gramsbergen, Overijssel, aan de Drentse en Duitse grens. Gramsbergen is een oud, groen, gezellig en gastvrij stadje, daar waar de Vecht ons land binnenstroomt, richting Hardenberg.

‘De Horizon’ aan De Anerdijk 6 hoort bij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland. Dit kerkgenootschap bestaat uit zo’n 265 plaatselijke gemeentes, waarin God, Zijn Zoon Jezus, Zijn Heilige Geest en de Bijbel centraal staan.

Onze gemeente heeft ook leden uit De Krim, Coevorden, Dalen en het Duitse grensgebied. De kerk is verbouwd in 2011. Op dit moment zijn wij een vacante gemeente. Ds. Henk ten Brinke werkte 2 dagen als pastoraal medewerker, maar sinds 1 februari jl. bereidt hij zich voor om weer het zendingswerk in te gaan. Op zondag zijn er kerkdiensten om 09:30 uur en om 14:30 uur. In de ochtenddienst is er crèche voor de kinderen van 0-4 jaar en voor de basisschoolkinderen is er geregeld een kindmoment tijdens of ‘buiten’ de dienst. (Hopelijk kunnen de kerkdiensten en de volgende activiteiten na corona weer volop opgestart worden)

Regelmatig zijn er andere activiteiten, zoals een startzondag, BBQ, jongerenweekend, mannenweekend, zussendag, ouderenochtend, 55+reis, of een knutselmiddag voor de kinderen.  Op de eerste zondag van de maand is er na afloop van de ochtenddienst koffie/thee/limonade voor iedereen.

In het centrum van Gramsbergen staat een prachtige oude kerk; de Boomhofkerk, met een klokkentoren uit 1776. Samen met onze broers en zussen uit deze PKN-gemeente, organiseren we o.a.de Kerstnachtdienst, Alphacursus, gebedskring, kerstpakkettenactie, en onder-steunden we een kerkelijke gemeente in Roemenië.

We komen samen:

  • en voelen ons verbonden door het geloof in God de Vader en Zijn Zoon Jezus, die ons heeft vrijgekocht aan het kruis. Hij is weer opgestaan! Wie dat gelooft mag bij Hem horen (Johannes 3:16).  Gods Geest wil in ons hart wonen, zodat we Hem in liefde kunnen volgen. Hij heeft elk mens met liefde gemaakt en Hij wil graag -ondanks onze fouten en tekortkomingen- een levende relatie met ieder persoonlijk.
  • om God en elkaar -als Zijn kinderen- te ontmoeten. De kerk is waar we groeien in het geloof, kracht krijgen en waar Hij ons de weg wil wijzen voor het leven van elke dag! Zijn grote liefde mag zichtbaar worden in en door mensen.
  • om Hem te loven en te prijzen om zo onze dankbaarheid te uiten. We bidden voor onze omgeving en deze wereld, maar ook voor elkaar omdat we om elkaar geven.
  • om geld in te zamelen voor instanties en goede doelen, voor onze naasten die dit nodig hebben.
  • om Zijn liefde en trouw te ervaren en om Gods onmisbare zegen te ontvangen.
  • om in Gramsbergen en omgeving Gods Licht uit te stralen en een hand en voet te zijn voor anderen die ons nodig hebben. Elk mens is door God geschapen. Door Zijn ogen mogen we naar elkaar kijken en luisteren, elkaar tot steun zijn.

Iedereen is van harte welkom. We vinden het fijn om je te ontmoeten.

Contactpersoon: Henri Beenen, tel.06-42601610, e-mail: heli@kpnplanet.nl

Visie & Beleid: Taakveld – Getuigen